Danh sách điểm bán Gel Trị Mụn HebeeLife tại Đà Nẵng ngày 18/01/2021

Danh sách điểm bán Gel Trị Mụn HebeeLife tại Đà Nẵng ngày 18/01/2021

Danh sách điểm bán Gel Trị Mụn HebeeLife tại Đà Nẵng tháng 01/2021

DANH SÁCH ĐIỂM HEBEELIFE ĐÀ NẴNG
Ngày cập nhật 18/01/20201
Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
Thanh Tâm Bình 479 Trần Nhân Tông, Sơn Trà, Đà Nẵng
NT Hưng Thịnh 88 Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Dapharco 119 316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Đà Nẵng
NT Kim Liên 888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu
NT Nguyệt 273 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng
Dapharco 115 119 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà, Đà Nẵng
Dapharco 25 64 Châu Thượng Văn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu
Dapharco 12 87 Tiểu Lo, Hòa Cường Bắc, Hải Châu
NT Cẩm Tư 556 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng
Dapharco 45 570 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
Thanh Tâm 190 Lê Tấn Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng
Thanh Tâm An 27 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
NT Mạnh 333 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu
Dapharco 24 431 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
NT Hoàng Anh 624 Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng